ป้ายกำกับ: ประเทศไทยนั้นก็เป็นประเทศที่เกมได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ